All for Joomla All for Webmasters
Risk Değerlendirmesi

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz dilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Risk değerlendirmesi:  İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin belirlenerek işletmedeki tehlikeleri minimize etme yada ortadan kaldırma çalışmalarıdır.

Risk değerlendirmesinin şu durumlarda yenilenmesi gerekir:

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

d) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

e) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

f) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

g) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

h) İşletmenin tehlike sınıfına göre mevzuatta belirtilen geçerlilik tarihinin dolması.