All for Joomla All for Webmasters
İş Güvenliği Uzmanlığı

 

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

• İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

• Risk Değerlendirmesi

• Acil Durum Planlarının Hazırlanması

• Yıllık Çalışma ve Eğitim Planlarının Hazırlanması

• Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlanması

• Sağlık ve Güvenlik Planlarının Hazırlanması

• Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

• Periyodik Test ve Kontrol Raporları

• Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi

 

İş Güvenliği Uzmanı 

• İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulması ve takibinin yapılması,

• Acil Eylem Planı hazırlanması ve Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,

• Yıllık Çalışma ve Eğitim Raporlarının Hazırlanması ve çalışma dönemi boyunca takibi,

• Yıllık Değerlendirme Raporunun hazırlanması,

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin tamamlanması,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturup, kurul toplantılarına katılarak kurulda alınan kararların uygulamasının takip edilmesi,

• Çalışma ortamı gözetiminin yapılması,

• İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar 

yaparak işverene önerilerde bulunulması.