All for Joomla All for Webmasters
İş Yeri Hekimliği


İş Sağlığı Hizmetleri

• İşyeri Hekimi Hizmetleri

• İşe Giriş Muayenesi

• Periyodik Muayeneler

• Sağlık Raporu

• Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

 

İş Yeri Hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapılması ve risk değerlendirmesi çalışmalarına katılım sağlanması,

• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılarak, sağlık raporlarının tamamlanması,

• İş Sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunulması,

• İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi konularında bilgi ve eğitim verilmesi.