All for Joomla All for Webmasters
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşveren, çalışanlara işe başlamadan önce işyerine özgü riskler de dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

Eğitimin Amacı
işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Eğitim Programının Konuları

Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim teorik ve pratik olarak uygulanır. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde olmalıdır.
Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

•Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
•İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
•Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
•İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
•Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
•Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
•İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
•Kişisel koruyucu alet kullanımı,
•Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
•Uyarı işaretleri,
•Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
•Temizlik ve düzen,
•Yangın olayı ve yangından korunma,
•Termal konfor şartları,
•Ergonomi,
•Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
•İlk yardım, kurtarma.